Om oss

MRS AS ble etablert av Kurt Knutsen i 1987

og har siden bygd seg opp til fem fulltidsansatte og over 10 millioner kroner i omsetning. I 2002 flyttet vi inn i nye fasiliteter rett ved siden av Wepco a/s, med Dusavik Basen like ved.

Grunderen i bedriften har over 40 års erfaring i bransjen og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien og har bidratt med allsidig kompetanse. 

Vårt motto er “Alt starter med en god plan”.

vi er omstillings­dyktige og har rask levering

 Maskineringsoppdrag levert av oss har lite feil og avvik og vi påtar oss aldri en jobb vi ikke klarer å levere. Hvis vi sier JA til et oppdrag, leverer vi med høy kvalitet og  innen rimelig tid. Våre kunder vet at de kan stole på oss.

W.R.S A/S er vårt datterselskap som utfører oppdrag innen påleggsveising og har utstyr til å utføre de fleste oppdrag innen TIG auto/manuell og sub-arc sveising.

HMSK

KVALITETS- OG HMS POLICY i MRS AS

Basert på våre overbevisninger og forpliktelser vedrørende HMS og kvaliteten på våre produkter og tjenester, skal følgende Kvalitets- og HMS policy gjelde for all virksomhet i MRS AS:

MRS AS jobber iht ISO 9001 og iht Achilles  samt alle relevante lover, forskrifter og kundens HMS krav.

Vi skal utføre våre oppgaver under sikre og miljøvennlige forhold. Vi skal minimere, og så langt som praktisk mulig, fjerne risiko for skade og yrkesrelatert sykdom i vårt arbeidsmiljø. Økonomiske og produksjonsmessige hensyn skal ikke gå på bekostning av hensyn til liv og helse.

Kundens krav og ønsker skal stå i fokus under planlegging og gjennomføring av våre oppdrag. Vi skal hele tiden tilstrebe at våre produkter og tjenester tilfredsstiller fastsatte kvalitetskrav og ferdigstilles innen avtalte tidsfrister.

Vi skal tilstrebe kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser og operasjoner. Når det oppstår avvik fra planlagte prosesser og kvalitetsmål, skal det så langt som mulig iverksettes tiltak for å forhindre at avviket oppstår igjen.

Vår virksomhet skal operere hensynsfullt overfor omgivelsene og ikke medføre skade eller forringelse på det ytre miljø.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og prisestimat!